[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2018/09/Bid-Bulletin-No.-1_STI-STAT_2nd-PB.pdf”]