[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2019/05/BID-BULLETIN-NO.-01-PHOTCOPYING-MACHINE.pdf”]