[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2019/05/Bid-Bulletin-No.-02_Photocopier.pdf”]