[pdf-embedder url=”http://gwhs-stg01.i.gov.ph/~s1nedagovph/wp-content/uploads/2019/01/TUG-MP_Bid-Bulletin-No.-04.pdf” ]