[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2019/03/k-2nd_dataSIM.pdf”]