[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2018/05/Bid-Bulletin-No.-1-National-Values-Survey.pdf”]