[pdf-embedder url =”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2018/05/PFMI-1.pdf”]