[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2016/06/Bid-Bulletin-1_ITBPM.pdf”]