[pdf-embedder url =”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/11/bid-bulletin-1-grdp.pdf”]