[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2019/03/j-Bid-Bulletin-No.-2.pdf”]