[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2018/06/Bid-Bulletin-No.-2-National-Values-Survey.pdf”]