[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2015/10/Bid-bulletin-3-OTJ.pdf”]