[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2016/06/Bid-Bulletin-No.-4_-OTJ-Phase-II.pdf”]