[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/10/Bid-Docs-NRO-5-GRDP-ver-2.pdf”] [pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/10/Request-for-expression-of-interest.pdf”]