[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2016/05/2016-0523-Bid-Docs-OTJ-Phase-2.pdf”]