[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2016/04/Eligibility-Criteria.pdf”] [pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2016/04/REI_OJT-VEVA.pdf”] [pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2016/04/TOR_OJT-VEVA.pdf”]