[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2016/11/Invitation-to-Bid.pdf”] [pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2016/11/Instructions-to-Bidders.pdf”] [pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2016/11/List-of-Vehicles.pdf”] [pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2016/11/Bid-Form.pdf”]