[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2016/10/ITB-No.-2016-10-011.pdf”]

 

[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2016/10/BidDocs_DigitizationofISDocuments.pdf”]