[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2016/11/ITB-No.-2016-11-013.pdf”] [pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2016/11/BidDocs_NEDADigitialTelephony.pdf”]