[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/10/10.6.1.REI-BOHOL.pdf”] [pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/10/10.6.2.2nd-Round-Bid-Docs-PIA-NRO-VII.pdf”]