[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/11/Request-EOI.pdf”] [pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/11/Bid-Docs-Negotiated-GRDP.pdf”]