[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2016/04/Eligibility-Documents.pdf”] [pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2016/04/REI_Ambisyon-Natin-2040.pdf”] [pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2016/04/TOR_Ambisyon-2040.pdf”]