[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/09/REI-NRO-7-PIA.pdf”] [pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/09/06Sep_Bid-Docs-PIA-NRO-VII.pdf”]