[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/09/REI-NRO-3-Poverty-Reduction.pdf”] [pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/09/2017-0906-BidDocs_NRO3-Poverty.pdf”]