[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2018/11/RFQ18-11-358-Eko-Miya-Keychain-DIS.pdf”]