June 8, 2018

I understand and regret that there are those who were dismayed by the P10,000 figure presented in a press conference last June 5, 2018. Allow me to point out that there was no intention to assert whether or not the said budget is enough for a family.

In the said press conference, Undersecretary Rosemarie G. Edillon used the example of P10,000 for a family’s consumption budget to illustrate the impact of the inflation rate of 4.6 percent recorded for May 2018. Of the increase, only a small fraction is attributable to TRAIN.

This is not to disregard the reality that many Filipinos work tirelessly to provide for their families. That is why NEDA is doing everything it can to push for needed reforms to raise the quality of life for all.

Again, please be clarified that the P10,000 budget was only an example.

Several reports following the press conference were erroneous – possibly the result of misunderstanding, taking things out of context, or plain misreporting.

We will be working closely with our partners in the media so that, together, we can better explain economic issues affecting people’s lives.

NEDA is one with Filipino families aspiring to lead better lives.


Nauunawaan at ikinalulungkot ko na may mga taong nadismaya sa ginamit na halimbawa sa press conference noong ika-5 ng Hunyo, 2018. Nililinaw ko po na hindi kailanman nabanggit ng NEDA na ito ay disenteng budget para sa isang pamilya.

Sa nasabing press conference, ginamit ni Undersecretary Rosemarie G. Edillon ang PhP 10,000 bilang halimbawa upang ipakita ang epekto ng inflation rate (pagtaas ng presyo) para sa buwan ng Mayo 2018. Minarapat na gamitin ang PhP 10,000 upang mas madali itong i-multiply (hal. 2x, 3x, …10x) depende sa aktwal na budget ng pamilya.

Hindi natin binabale-wala ang katotohanan na maraming Pilipino ang nagsisikap para sa kanilang mga pamilya. Kaya’t patuloy na isinusulong ng NEDA ang mga kinakailangang reporma upang maiangat ang antas ng buhay ng lahat.

Inuulit ko po: halimbawa lamang ang PhP 10,000.

Sa kasawiang-palad ay tinawag itong “disenteng budget” para sa pamilya sa isang news report na malamang ay dulot ng maling pagkakaunawa, maling konteksto, o maling pagkakaulat.

Nakikipag-ugnayan kami ngayon sa mga kaibigan natin sa media upang maipaliwanag nang mas mabuti ang mga economic issue na nakakaapekto sa ating buhay.

Kaisa ang NEDA ng mga pamilyang Pilipinong nagsisikap para sa mas maginhawang buhay.

-END-