Frequently Asked Questions (FAQs) on Poverty Statistics

Base sa Republic Act 8425 o Social Reform and Poverty Alleviation Act na isinabatas noong December 11, 1997, kabilang sa mga itinuturing na mahihirap ang mga indibidwal at pamilya na kumikita nang mas mababa sa poverty threshold o yung mga walang kakayahang tugunan ang mga pangunahing pangangailangan o “minimum basic needs” para mabuhay.