[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2016/11/02-November-2016.xlsx”]