[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/08/NEDA-Updates-on-the-Economy-as-of-July-19-2017.pdf”]