[pdf-embedder url=”http://gwhs-stg01.i.gov.ph/~s1nedagovph/wp-content/uploads/2019/01/21-November-2018.pdf”]